Hur skapar jag och använder mig av projektmallar i ett ATS-system?

Projektmallar kan liknas vid ett paket med grundinställningar för ett visst typ av projekt eller tjänst som ni kan använda inuti ert ats-system.

Administratörer, underkontos administratörer och användare med utökade rättigheter i Refapp skapar projektmallarna som övriga användare sedan kan välja mellan när det ställer in digital referenstagning i ATS-systemet.

För att komma åt projektmallarna i ats-systemet måste du först ställa in dem i Refapp. Det gör du genom att klicka på Projektmallar i dropdown-menyn i din Refapp-profil.

Börja med att ange ett namn på projektmallen för att beskriva vilken typ av projekt eller position mallen är till för. Välj sedan vilket underkonto projektmallen ska vara tillgänglig för.

Välj vilka frågeformulär mallen ska ha. För en genomgång över hur du bygger ett frågeformulär, se denna hjälpartikel.

Under Kommunikation med kandidater väljer du dina inställningar för att kontakta kandidaten, hur många referenser du vill begära in och om du vill lägga till ytterligare information i mailet som skickas till kandidaten. Om du slår på automatiseringen kommer kandidaten att få mail och SMS så snart du väljer kandidat för referenstagning i ditt ats-system. 

Under Kommunikation med referenser väljer du dina inställningar för kommunikationen med referenserna. Om du slår på automatiseringen kommer frågeformuläret automatiskt att skickas ut till referenserna när kandidaten har angett deras kontaktuppgifter.

Den sista fliken är Säkerhet och integritet. Här väljer du på vilka sätt referensen kan verifiera sin identitet i frågeformuläret och om du vill att projektet ska vara Publikt. Se den här hjälpartikeln för mer information om publika projekt och hur man använder dem.

För att använda projektmallar måste en administratör aktivera inställningen i Företagsinställningar, under fliken Integrationer. Inställningen ser olika ut beroende på vilket ats-system du använder. Du väljer "Använd projektmallar för konfigurering i ATS-integrationer" eller "Inkludera användarval i projektmalls-listan". I det senare väljer du vilka användare som ska ha åtkomst i ats-systemet. När du väljer något av dessa val kommer projektmallarna att vara tillgängliga när du konfigurerar Refapp i ditt ats-system och inställningarna för referenstagningen skapas baserat på din projektmall.