Hur skapar jag nya frågemallar?

  1. Klicka på ikonen för din profil längst upp till höger och välj Frågemallar i menyn.

  2. Klicka på Skapa ny eller Skapa Från och välj den mall du vill utgå ifrån.

  3. Du kan nu dra vanligt förekommande frågor från högerspalten till formulärbyggaren till vänster.

  4. Du kan även söka på frågeställningar i högerspaltens sökruta.

  5. Klicka på Skapa ny fråga om du vill skapa en fråga som inte finns i högerspalten. Genom att skriva @Kandidaten fångar verktyget automatiskt upp kandidatens förnamn när du använder formuläret i ett projekt. Exempelvis: Har @Kandidaten körkort?. Du kan också klicka på Infoga kandidatens namn. Tänk på att välja den grammatiskt korrekta formen beroende på hur frågan formuleras.

  6. Välj vilken typ av fråga du vill ställa och komplettera sedan med ytterligare faktorer som är relevanta för den typ av fråga du valt.

  7. Klicka på Spara.

  8. Mallen hamnar sedan under fliken Mina Privata. Har du administratörs- eller utökade rättigheter i Refapp kan du därefter välja att göra mallen Publik och tillgänglig för alla användare på företaget genom att klicka på Gör publik