Hur begär jag in ytterligare referenser från kandidaten?

Om du vill begära in fler referenser från kandidaten, då du vill få in mer svar eller att en av referenserna inte svarar så går du tillväga så här.

Gå till kandidaten i Refapp. Klicka på knappen Begär in fler referenser. 

Skärmavbild 2023-06-08 kl. 12.48.07

När du klickar på knappen får du upp en ruta med lite inställningar du kan göra. Ändra antalet referenser till hur många ytterligare du vill begära in. Om du vill begära in en till referens ändrar du till exempel till 1. 

Skärmavbild 2023-06-08 kl. 12.48.29

Klicka på Skicka för att skicka ut begäran till kandidaten.