Hur skickar jag ut referensbegäran till flera kandidater?

Om du vill skicka ut en referensbegäran till flera kandidater kan du använda bulkhantering i Refapp.

För att hantera flera kandidater samtidigt väljer du först att sortera kandidaterna i en lista. Du kan då markera flera kandidater via checkboxen till vänster om kandidatens namn. Markera antingen alla kandidater i projektet, via knappen högst upp, eller enstaka kandidater genom att markera dem individuellt. 

När du har markerat flera kandidater, kan du välja att skicka ut referensbegäran till alla dina valda kandidater samtidigt. Detta gör du genom att trycka på # Markerade och välja Begär in referenser.

Trycker du på Begär in referenser får du en översikt över vad som kommer att uppdateras i systemet, exempelvis vilka kandidater som kommer att få utskick samt vilket typ av kommunikationsmedel som kommer att användas. 

Om det inte går att göra samma aktion på de valda kandidaterna får du en varning om att aktionen inte kan genomföras och varför.