1. Help Center
  2. Bruk Refapp
  3. Kommunikasjon med referanser og kandidater

Hvordan ber jeg om referanser fra flere kandidater samtidig?

Hvis du vil be om referanser fra flere kandidater samtidig, kan du bruke masseutsendelse i Refapp.

For å håndtere flere kandidater samtidig, velger du først å sortere kandidatene i en liste. Da kan du markere flere kandidater via avmerkingsboksen til venstre for kandidatens navn. Du kan enten markere alle kandidatene i prosjektet via knappen øverst, eller du kan velge en og en kandidat ved å klikke på dem. 

Når du har markert flere kandidater, kan du velge å be om referanse fra alle de valgte kandidatene samtidig. Det gjør du ved å trykke på  X Markerte og velge Be om referanser.

Når du trykker på Be om referanser, får du en oversikt over hva som kommer til å oppdateres i systemet, for eksempel hvilke kandidater som vil få en melding, samt hvilken kommunikasjonsmetode som blir brukt. 

Hvis det ikke er mulig å utføre samme handling på alle de valgte kandidatene, får du en advarsel om at handlingen ikke kan utføres, samt hvorfor.