Hur kan jag använda Refapp för att göra en konsultutvärdering?

Vill man använda Refapp för att utvärdera konsulter, så finns det möjlighet att skapa specifika konsultutvärderingsprojekt.

Den här funktionen är en tilläggstjänst och är du intresserad av att implementera detta i din organisation, kontakta din Customer Success Manager.

Klicka på Skapa projekt, valet för Utvärdering av konsult kommer nu finnas tillgängligt att välja.

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 12.15.13

Börja med att skriva titeln på tjänsten/uppdraget som konsulten har haft. Välj sedan en frågemall att utgå ifrån. Vill du göra ändringar i mallen, så som lägga till eller ta bort frågor, så klickar du på Redigera frågor

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 15.14.39

Gå sedan vidare till Kommunikation med kandidater. Kandidaterna i detta fallet är konsulterna. Välj hur många kontaktpersoner du vill samla in utvärdering från och hur många dagar konsulten på sig att uppge kontaktuppgifterna. Du har också möjlighet att lägga till kompletterande information i rutan ifall du önskar tillägga något till konsulten om processen. 

Ställ sedan in Kommunikation med referenser. Referenser i detta fallet är kontaktpersonerna för tjänsten/uppdraget.

Spara projektet när du är klar.

Lägg till en konsult genom att klicka på Lägg till kandidat. Fyll i kontaktuppgifterna och klick sedan på Lägg till och begär in referenser. Konsulten får då nedan mail med en länk för att kunna fylla i kontaktuppgifterna till sina kontaktpersoner.

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 14.45.27

När konsulten har skickat in kontaktpersonerna få de i sin tur ett mail där de tillfrågas om att svara på frågor.

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 15.10.56

När alla kontaktpersonerna svarat så samlas deras svar i en rapport som du kan ta del av inuti Refapp eller dela med personer utanför Refapp. Detta gör du genom att gå in på konsulten, klicka på Visa rapport och Dela rapport.

Skärmavbild 2023-06-05 kl. 15.15.59