Hur implementerar jag funktionen att Parkera projekt i min organisation?

Om du vill kunna göra ändringar i det projekt som skapats från ett ATS-system i Refapp innan du skickar ut referensbegäran till kandidaten, kan du parkera projekt.

Det finns några olika sätt att implementera detta i er organisation, beroende på hur ni vill arbeta och vilket ats-system ni använder.

Att alltid parkera projekt

Om du vill att alla användare i din organisation ska kunna göra ändringar i projekten innan ni skickar ut referenstagningen, måste du skapa en projektmall och göra den till standard för nya projekt som skapas från ett ats system.

Som administratör trycker du på din profilbild i det högra hörnet och går till Projektmallar. Skapa en ny mall. Välj grundinställningar, dessa kommer att vara möjliga att redigera efter att ett projekt har skapats. I slutet av inställningarna väljer du Parkera projekt som skapas från denna mall.

Skärmavbild 2023-05-25 kl. 15.21.22

När projektmallen har skapats går du till Företagsinställningar och fliken Integrationer. Välj den projektmall du skapade i rullgardinsmenyn under Projektmall för standardvärden och nya projekt.  Alla projekt som skapas från ditt ats-system kommer att baseras på denna projektmall, och alla nya projekt kommer att parkeras.

Skärmavbild 2023-05-25 kl. 15.39.14

Om ni alltid arbetar med projektmallar

Om din organisation arbetar med projektmallar i er ats, lägg till en ny mall i Refapp, namnge den med ett namn relaterat till parkerat projekt  för att den ska vara lätt att välja i er ats och längst ner i inställningarn, välj Parkera projekt som skapas från denna mall.

Skärmavbild 2023-05-25 kl. 15.21.22

När du sedan väljer en projektmall på ett jobb i dtt ats, välj den förberedda projektmallen. Projektet kommer då att skapas i parkerat läge i Refapp när du startar en referenstagning, och rekryteraren kan gå in i Refapp och göra de ändringar de vill i projektet innan de skickar ut referensbegäran till kandidaten.

Att inte välja ett frågeformulär med flit (inte möjligt i alla ats-system)

Om ett projekt som skapas från ett ats-system inte har något frågeformulär valt, kommer projektet automatiskt att parkeras. Detta innebär att om du medvetet inte väljer ett frågeformulär när du ställer in inställningarna för Refapp i ditt ats-system, kan du använda funktionen att parkera projekt och göra ändringar i projektet innan du skickar ut referenstagningen till kandidaten. Notera att i vissa ats-system är det obligatoriskt att välja frågeformulär, och då fungerar inte detta sätt att aktivera parkerade projekt.


Oavsett hur ditt parkerade projekt skapas är processen efteråt densamma. Se den här artikeln för att se hur det fungerar.