Hur anpassar jag vilka tidsperioder kommunikation skickas till kandidater och referenser?

I Refapp är det möjligt att anpassa vilka tider som det ska gå ut mail- och sms utskick till kandidater och referenser. Inställningen gäller både automatiska och manuella utskick.

Som administratör i Refapp klickar du på din profilbild längst upp till höger i Refapp och väljer Företagsinställningar. Under fliken Kommunikation finns en sektion Tidsperioder då mail och SMS skickas till kandidater och referenser.

Välj mellan vilka tider ni önskar att mail och sms kan skickas till kandidater och referenser.

Detta gäller alltså både automatiska utskick och manuella. Samt för alla Refapp-användare inom företaget. Utskick som görs under en så kallad “Tyst period” i Refapp läggs på kö och skickas ut enligt schemat ni satt nästa dag.

Glöm inte att klicka på Spara