Hvordan bestemmer jeg til hvilke tider det sendes SMS og mail til kandidat og referanse?

I Refapp er det mulig å justere tider hvor mail og SMS ikke sendes ut til kandidat eller referanse. Innstillingen gjelder både automatiske og manuelle utsendelser.

Brukere med administratortilgang kan endre dette på foretaksnivå. Dette påvirker samtlige brukere i organisasjonen. 

Hvordan blokkere tider for utsendelse

1. Gå til Foretaksinnstillinger og kommunikasjon via menyen øverst i høyre hjørne. 

2. Under Tidsperioder for utsendelse av mail og SMS til kandidater og referanser kan administrator endre ved å enten slå av hele dager eller sette tidspunkter som er åpne for utsendelse. 

 

Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan påvirke svartiden.

Utsendelser som aktiveres innenfor en såkalt Stille-periode i Refapp sendes automatisk ut når det åpner for utsendelse etter innstillingene.

Slå av utsendelser på spesifikke datoer

Administrator kan også slå av utsendelser på spesifikke datoer, normalt røde dager. Ingen SMS eller mail, verken automatiske eller manuelle, sendes ut på blokkerte datoer. 

1. Gå til Foretaksinnstillinger og kommunikasjon via menyen øverst i høyre hjørne. 
2. Under Tidsperioder for utsendelse av mail og SMS til kandidat og referanse kan administrator legge til Dager det ikke skal sendes ut kommunikasjon. 

3. Trykk på Legg til. I kalenderen velger du hvilken dato som skal blokkeres. Velg også om det skal gjentas hvert år. 

Hvis du ønsker å legge til flere datoer trykker du Legg til på nytt. Du får en oversikt over datoene som er blokkert. 

Ikke glem å lagre innstillingene når du er klar.