Video: Hur sätter jag upp och använder integrationen mellan Refapp och Greenhouse?

Här kommer en engelsk video som går igenom uppsättningen och funktionen av integrationen mellan Refapp och Greenhouse.