Varför har mitt projekt blivit Parkerat och hur startar jag min referenstagning?

Om alla inställningar inte har slutförts när du skapar ett projekt från ett ats-system, kommer Refapp att parkera projektet så att du kan slutföra inställningarna.

Ett Parkerat projekt innebär att ingen kommunikation har skickats ut till kandidaten/kandidaterna även om du valde automatisk referensbegäran när du valde dem för referenstagning med Refapp i ditt ats-system. Du kommer via mail att meddelas om att ett projekt har parkerats, där det finns en direktlänk till projektet i Refapp.

ATS-system

Varför har mitt projekt blivit Parkerat?

Ett projekt parkeras om du har missat att välja ett frågeformulär för projektet. När du går till projektet i Refapp kommer du att se en statusrad om att projektet är Parkerat med en text som specificerar att projektet saknar val av frågeformulär.

Skärmavbild 2023-05-26 kl. 15.48.03

Hur startar jag min referenstagning?

Slutför inställningarna genom att trycka på Inställningar i projektet i Refapp. Välj vilket frågeformulär du vill använda i referenstagningen. 

Skärmavbild 2023-05-26 kl. 16.03.00

Tryck på Spara för att återgå till ditt projekt. En knapp för att starta projektet har nu dykt upp i statusfältet. Tryck på Starta för att aktivera ditt projekt.

Skärmavbild 2023-05-24 kl. 11.24.56

Om du valde automatisk referensbegäran till kandidater när du skapade inställningarna i ditt ats, kommer du att få möjlighet att skicka ut referenstagningen till alla kandidater. Tryck på Skicka för att begära in referenser.

Skärmavbild 2023-05-17 kl. 14.13.07

Projektet har nu blivit aktiverat och om du lägger till fler kandidater från ditt ats till projektet, går referensbegäran automatiskt ut om du har valt den här inställningen.