Hur tar jag del av statistiken i Refapp?

I Refapp kan du följa siffror och statistik för hur ditt företag använder Refapp.

Företagsstatistik

Om du vill veta hur mycket Refapp används i ditt företag eller ta del av andra insikter kan du läsa det under Företagsstatistik under huvudmenyn. 

Skärmavbild 2022-08-22 kl. 11.20.16

Vilka mättal kan vara bra att titta lite närmare på?

Antal nya kandidater i en period: Antalet kandidater för vilka du kontaktat en första referens under perioden.

Antal nya referenser i en period: Antalet referenser som du skickat ut ett första referenstagning till via mail eller SMS under perioden. Samt om du kopierat webbadressen och skickat i eget mail eller om du skickat förslag på tid för telefonsamtal via kalenderbokningen. 

En kandidat/referens räknas alltså som “ny” först när du kontaktat referensen och inte när du lägger in deras uppgifter i Refapp. 

Kontaktade via mail/sms: Det totala antalet referenser (nya och "gamla") som har kontaktats via mail eller sms under perioden. 

Siffran som anger vilken svarsfrekvens du har för en viss period är hur stor andelen av de nya referenserna som inkommit med svar - antingen via formuläret eller att du själv noterat svaren. Dessa svar räknas även om de kommit efter periodens slut så siffran kan ändras om du tittar på till exempel perioden augusti både i början och mitten av september om svar inkommit mellan de två tidpunkterna du tittade på statistiken.

Verifiering: Antal referenser som valt att verifiera sig med: Inte verifierat sig/LinkedIn/Facebook/BankID.

Snitt svarstid: Snittiden det tar från att man kontaktat referensen till de har svarat på frågeformuläret.

Typisk svarstid: Mediantiden det tar från att man kontaktat referensen till de har svarat på frågeformuläret.

Statistik för underkonton

Om ditt företag arbetar med ett eller flera underkonto, är det möjligt att få statistiken för enskilda underkonton också. Du väljer underkonto i dropdown-listan där det står Alla underkonton.

Skärmavbild 2022-08-22 kl. 11.20.19

Projektstatistik

Om du går in på Projektstatistik, så kan du se alla projekt som är skapade i din organistaion. Du kan ta bort eller addera kolumner med statistik baserat på vad du vill titta på. För att göra detta så klickar du på kolumnsymbolen och får då fram en dropdown lista med olika kategorier.

Skärmavbild 2023-01-27 kl. 14.59.44

I denna vyn kan du till exempel välja att se statistik över typisk och snitt ifyllningstid per projekt.

Skärmavbild 2023-01-27 kl. 15.00.48

Vill du ha tips i hur du förbättrar användningen? Kontakta din Customer Success Manager för att sätta upp ett möte!