Hur skapar och använder jag projektmallar i Refapp?

Projektmallar kan liknas vid ett paket med grundinställningar för ett visst typ av projekt eller tjänst som ni kan återanvända. Här kommer en guide över hur man skapar en projektmall och hur man använder dem för att skapa ett nytt projekt.

Administratörer, underkontos administratörer och användare med utökade rättigheter i Refapp skapar projektmallarna som övriga användare sedan kan välja mellan i sina olika projekt.

Klicka på Projektmallar i dropdown-menyn under din profil i Refapp.

 

Klicka därefter på Lägg till.

Börja med att ange ett namn till projektmallen. 

OBS! Denna är inte detsamma som projekt titeln för ett projekt. 

Vidare fyller du i det inställningarna du önskar vad gäller exempelvis vilket underkonto (varumärke) som ska användas, vilket/vilka frågeformulär som ska ingå, huruvida du vill begära in kontaktuppgifter till referenserna automatiskt samt verifieringsval för referenserna. I projektmallar kan du även ange om det är någon standardtext du vill skicka med till kandidater och/eller referenser. 

 

Klicka på Skapa. Projektmallen finns nu tillgänglig för alla användare inom företaget att använda när de skapar nya referenstagningsprojekt. 

 

Gör såhär för att använda en mall när du skapar ett nytt projekt

När du ska skapa upp ett nytt projekt i Refapp kan du nu välja att, antingen skapa från grunden, alternativ skapa från förinställd mall. Se alternativen till höger.

 

När du valt mall kommer du in i projektinställningar för det nya referenstagningsprojektet. Skriv in tjänstens titel, och därefter kan du anpassa referenstagningen med utgångspunkt från projektmallen. 

Klicka på Skapa och du hamnar rätt in i projektet där du kan lägga till dina kandidater som vanligt. 

Vill du göra ändringar i inställningarna för det specifika projektet i efterhand så går det fint. Du klickar som vanligt på Inställningar. Ändringarna du då gör påverkar bara det aktuella projektet och inte projektmallen som du utgått från.