Hur kan jag förlänga dagarna som kandidaten har på sig att ange sina referenser?

Om din kandidat behöver lite mer tid att fylla i sina referenser, så kan ni förlänga dagarna i Refapp.

Du kan antingen utgå från kandidatprofilen eller i listvyn av kandidater. 

Inne på kandidatprofilen väljer du "mer" symbolen för att ta fram listalternativ där du kan välja att "Förläng begäran". 

Du får då möjlighet att förlänga sista datumet kandidaten har på sig att skicka in sina referenser. 

När du uppdaterat datumet kan kandidaten utgå från samma mail och samma länk i det mailet för att ange sina referenser. 

Har du fler kandidater du vill förlänga tiden för, eller vill göra det från listvyn i Projektöversikten istället väljer du samma "mer" alternativ som ovan och "Förläng begäran".