Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Jobylon?

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att använda Refapp via Jobylon.

1. Aktivera Digital referenstagning på annonsen

Det första steget är att ställa in inställningarna för din referenstagning i ditt jobb i Jobylon. Detta gör du genom att klicka på symbolen för Refapp Integration.

Skärmavbild 2022-08-15 kl. 10.47.06

 

 OBS! Ifall knappen inte finns tillgänglig i ditt jobb, behöver du kontakta en administratör för ert Jobylon konto och be om rättigheter för Refapp referenstagning. 

 

Du kommer då skickas vidare till en sida där du kan konfigurera inställningarna för din referenstagning i Refapp. Vilka val du har här beror lite på vilka inställningar och frågemallar du skapat upp i Refapp. Här kan du bland annat välja:

  • Vilket underkonto vi vill använda
  • Vilka frågor vi ska utgå ifrån under referenstagningen genom att välja språk, och frågemall under respektive språkalternativ.
  • Hur vi ska kommunicera med kandidater för att begära in referenser. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?
  • Hur många referenser vi vill begära in.
  • När en kandidat angett sina referenser, hur vi ska kommunicera med referenserna. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?

Skärmavbild 2022-08-15 kl. 11.30.19

Avsluta inställningarna genom att välja vilken status eller vilket processteg där referenstagningen kommer att initieras vid. I vårt exempel Reference check (Refapp). 

Skärmavbild 2022-08-15 kl. 10.55.42

2. Aktivera referenstagning på kandidat

För att sedan skicka ut digital referenstagning går du tillbaka till ditt jobb. Markera den kandidaten du vill ta referenser på och flytta den till det steg som valdes inställningarna i förra steget. Vårt exempel är Reference check (Refapp). 

Skärmavbild 2022-08-15 kl. 11.04.30

Referenstagningen startar då automatiskt på kandidaten och har du automationen påslagen, har det nu skickats ut mail och/eller SMS till kandidaten för att begära in dess referenser.

Notera att det är den rekryterare som kandidaten är delegerad till som blir avsändare för referenstagningen, oavsett vilken användare som initierar processen.

Skärmavbild 2022-08-29 kl. 12.13.24

Klickar du på kandidaten kan du även följa referenstagningen via en ruta för Reference check. Inringad pil leder dig sedan direkt till kandidaten och projektet inne i Refapp.

Skärmavbild 2022-08-15 kl- 11-15-04-png

När alla referenserna har svarat, uppdateras status inne i Jobylon till Completed och det dyker då upp en ny symbol som tar dig direkt till den färdiga referensrapporten.

Skärmavbild 2022-08-29 kl. 10.02.55