Hvordan fungerer integrasjonen mellom Refapp og Jobylon

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan bruke Refapp fra Jobylon.

Første steg vil være å sette innstillingene for referansesjekken i en stilling i Jobylon. Dette gjør du ved å trykke på symbolet for Refapp Integrasjon.

 

Merk! Dersom symbolet for Refapp integrasjonen ikke er tilgjengelig må du kontakte administrator for Jobylon kontoen, og be om tilgang til Refapp - digital referansesjekk. 

Du skal nå sette innstillingene for referansesjekken fra Refapp. Valgene avhenger av oppsett, og hvilke spørreskjemaer du har skapt i Refapp. Her kan du blant annet velge: 

  • Hvilke spørreskjemaer du ønsker å sende ut til referansen, ved å velge språk og et spørreskjema under hvert respektive språk. 
  • Hvordan du ønsker å kommunisere med kandidaten for å innhente referanser. Skal forespørselen sendes ut på epost, SMS eller begge deler, og skal kommunikasjonen sendes automatisk.
  • Hvor mange referanser ønsker du på innhente fra kandidaten. 
  • Når en kandidat har lagt inn sine referanser, hvordan skal du kommunisere med referansene. Ønsker du å kommunisere via epost, SMS eller begge deler, og skal kommunikasjonen sendes automatisk fra kandidat til referanse. 

Fullfør oppsettet ved å velge Referansesjekk (Refapp), og fra hvilket steg referansesjekken vil utløses. 

Når du er klar for å starte referansesjekken, gå til stillingen. Velg hvilke kandidater du ønsker å sende til Refapp, og endre status til Referansesjekk (Refapp).

 

Referansesjekken starter for valgte kandidater, og dersom automatikk er påskrudd vil kandidaten motta en epost og/eller SMS med forespørsel om referanser.

Merk at det er rekruttereren som er tildelt kandidaten som står som avsender av referansesjekken, uavhengig av hvem som starter referansesjekken fra Jobylon. 

Ved å trykke på kandidaten kan du følge status i prosessen fra boksen for referansesjekk. Pilen vil ta deg til kandidaten og prosjektet i Refapp.  

Når en eller flere referanser har svart, vil statusen endres og et nytt symbol gir deg tilgang til referanserapporten.