Hur begär jag in referenser från kandidaten?

Om du vill att kandidaten själv ska ange sina referenser i Refapp kan du läsa mer i denna artikel om hur du efterfrågar referenser från kandidater.

  1. Klicka på Begär in Referenser.

 

2. Välj om du vill skicka ett mail eller sms till kandidaten, hur många referenser du vill begära in samt hur många dagar kandidaten har på sig att skicka in kontaktuppgifterna till referenserna. 

3. Fyll i eventuellt kompletterande information om du önskar.

4. När du är nöjd, klicka på Skicka

 

5. Kandidaten får därefter ett mail med informationen att du önskar få in referenserna och en länk till webbadressen med inmatningsformuläret. 

6. Kandidaten fyller i namn, mailadress, telefonnummer och språk till sina referenser som läggs in i projektet i Refapp.