1. Help Center
  2. Bruk Refapp
  3. Kommunikasjon med referanser og kandidater

Hvordan ber jeg om referanser fra kandidaten?

Hvis du vil at kandidaten selv skal legge inn referansene sine i Refapp, kan du i denne artikkelen lese mer om hvordan du ber om referanser fra kandidater.

Klikk på Be om referanser.

Velg om du vil sende e-post eller SMS til kandidaten, hvor mange referanser du vil be om, samt hvor mange dager kandidaten har på seg til å sende inn referansenes kontaktinformasjon. 

Suppler med mer informasjon hvis du ønsker.

Når du er ferdig, klikker du på Send

 

Kandidaten får da en e-post med informasjon om at du ønsker å hente inn referanser, og en lenke til skjemaet kandidaten skal fylle ut.

Kandidaten skriver inn navn, e-postadresse, telefonnummer og språk for referansene sine, og disse legges til i Refapp.