Hur arkiverar och sorterar jag kandidater i ett projekt?

Om du har ett pågående rekryteringsprojekt där du har många kandidater eller vill skapa struktur i kandidatvyn, så är det möjligt att arkivera och sortera dem inuti Refapp.

Sortera bland aktiva kandidater

Refapp har några automatiska system för att hjälpa till med struktur. När du har lagt till mer än tre kandidater så ändras kandidatvyn från kort- till listvy. Listvyn ger dig en bättre översikt över kandidaterna och ger dig möjlighet att välja och utföra handlingar på flera kandidater samtidigt. Till exempel begära in referenser eller arkivera kandidaterna.

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.11.25Systemet sorterar automatiskt kandidaterna i olika kategorier beroende på deras status. Ovanför listan av kandidater finns tre kategorier; Pågående, Försenade och Klara. När du klickar på någon av dem, så ser du endast kandidaterna i den kategorin. 

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.12.51Du kan också sortera kandidaterna i listan genom att trycka på Sortera efter och välja ett alternativ i drop down menyn.

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.13.22

Arkivering

Efter referenstagningen är avklarad och du är klar med kandidaten, så rekommenderar vi att du arkiverar kandidaten för att ha en bättre översikt över dina pågående referenstagningar.

För att göra detta, väljer du antingen flera kandidater samtidigt, som beskrevs ovan, eller så trycker du på de tre prickarna på en av kandidaterna och väljer Arkivera kandidat. Du kommer då bli tillfrågad om statusen på kandidaten. Detta kommer automatiskt sortera de arkiverade kandidaterna.

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.14.28För att komma åt dina arkiverade kandidater, trycker du på fliken Arkiverade. Här har du en översikt över kandidaterna och, på samma sätt som med de aktiva kandidaterna, har möjlighet att sortera beroende på status. Du kan också se en statustext på varje kandidat.

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.14.58Om du vill ändra statusen på en arkiverad kandidat, så trycker du på de tre prickarna och väljer Ändra status. Här kan du också ångra din arkivering ifall du har arkiverat av misstag eller vill ta fler referenser på kandidaten. 

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 12.15.07