Hvordan sorterer og arkiverer jeg kandidater i et prosjekt?

Hvis du har et pågående prosjekt med flere kandidater og ønsker struktur i kandidatlisten, kan du arkivere eller sorter kandidatene.

Sorter aktive kandidater

Refapp har noen automatiske funksjoner som hjelper deg å holde struktur i prosjektet. I det du legger til en femte kandidat i prosjektet, endres oversikten til en liste. Listen gir deg bedre oversikt over kandidatene og gir deg muligheten til å markere og utføre handlinger på flere kandidater samtidig, for eksempel sende forespørsel om referanser eller arkivere kandidater. 

Systemet sorterer automatisk kandidatene ut fra status. Over kandidatlisten har du tre kategorier; pågående, forsinket og klar. Ved å gå inn på en av kategoriene ser du kun kandidater med den aktuelle statusen. 

Du kan også endre hvordan du sorterer kandidatene i listen ved å trykke på Sorter etter og velge et av alternativene, som vist nedenfor.

Arkivere kandidater

Når referansesjekken er fullført og du har en klar status på en kandidat, anbefaler vi å arkivere kandidaten for å opprettholde en god struktur i prosjektet. 

For å arkivere flere kandidater; trykk på (antall) markerte. 

For å arkivere kun én kandidat; trykk på de tre prikkene på kandidatkortet. 

Du blir så spurt om å sette en status på kandidaten. Statusen vil automatisk sortere kandidatene i listen over arkiverte kandidater. 

For å se listen over arkiverte kandidater går du til vinduet Arkiverte. Her har du oversikt over kandidatene, og du kan enkelt se statusen på hver enkelt kandidat. 

Om du ønsker å endre statusen på en kandidat kan du trykke på de tre prikkene til høyre, og velge Endre status. Her kan du også angre arkiveringen hvis du ved en feil arkiverte en kandidat, eller ønsker å be om flere referanser fra kandidaten.