Hur ändrar jag etiketterna på skalfrågor i frågeformulären?

Det är möjligt att lägga till egna etiketter för skalfrågorna. Du kan dessutom ställa följdfrågor som går att göra obligatoriska. Här får du veta hur.

I frågeformulärsbyggaren, klicka på en av skalfrågorna, alternativt på Skapa ny fråga. Välj Skala i Typ av fråga. I textfälten märkta Etiketter skriver du in definitionerna du önskar. 

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 13.56.26

När referenserna svarar på frågan ser det då ut så här:

Följdfråga

Du kan även lägga till en följdfråga till siffrorna om du vill att referensen ska kunna ge en kommentar om sitt val i skalan. När du trycker på knappen Ställ följdfråga har du möjlighet att välja om du vill ha följdfrågor på alla alternativ eller för specifika nummer. Om du inte skriver något i fältet är Eventuell komplettering satt som standard, men du kan även lägga till din egen följdfråga. Det är också möjligt att göra följdfrågan obligatorisk. Det gör du genom att trycka på knappen bredvid frågan.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 13.56.46