Hur agerar jag när Refapp varnar för misstänkt bedrägeri i min digitala referenstagning?

Refapp varnar om två eller fler av dina referenser inom ett och samma projekt svarar från samma IP-adress, telefonnummer eller mailadress. Systemet varnar också om det visar sig att kandidaten som matat in sina referenser har matchande IP-adress, nummer eller mailadresser. Att systemet varnar för misstänkt bedrägeri - betyder inte att så är fallet. Nedan kan du läsa om hur du bedömer rimligheten för ett bedrägeri.

Skärmavbild 2023-07-04 kl. 11.32.04

Skärmavbild 2023-07-04 kl. 11.33.37

Vad kan du då göra för att bedöma rimligheten?

  • Kontrollera att referenserna har verifierat sig via LinkedIn, Facebook eller BankID. Du ser detta i referensrapporten, där en symbol är synlig vid referensens namn. Håller du muspekaren över symbolen ser du vilket namn som är verifierat.
  • Jämför mailadresser och telefonnummer. Googla och se om du kan hitta mer information om personerna. 
  • Visa referensrapporten och jämför referensernas svar, titta särskilt på fritextfrågorna.
  • Se över tidpunkten då referenserna svarat och jämför.
  • Ring upp referenserna och be om kompletterande information för att säkerställa att referenserna är olika personer och även de som de utger sig för.

För fallet av samma IP-adress bland två eller flera referenser har vi sett i vår analys av historisk data att detta sker i mellan 1,5% och 2,5% av fallen, baserat på ca 8000 kandidater med fler än två referenser. Varningen behöver dock inte innebära ett faktiskt bedrägeri utan kan förklaras med att:

  • Referenserna och kandidaten kan arbeta på samma företag och får därför samma IP-adress utåt när de ansluter till företagets interna nätverk.
  • Referenserna och kandidaten har skickat in sina svar när de varit på samma hotell, restaurang, event etc. 

Vi rekommenderar att du själv bedömer rimligheten i detta genom att ta in mer information om arbetsplats, tidpunkt för inskickande osv och sedan vidtar lämplig åtgärd som i de flesta fall är att inte göra någonting.