Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Workbuster?

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att använda Refapp via Workbuster.

1.   I Workbuster: ändra status på kandidaten till referenstagning eller digital referenstagning i Refapp. Då skickas kandidat- och projektinfo över till Refapp. 

Skärmavbild 2022-09-08 kl. 15.27.09

2.  Logga in i Refapp. I vyn Mina referenstagningar ser du nu alla aktuella projekt skapade från Workbuster. 

3.  Genomför din referenstagning som vanligt i Refapp. 

4.  Om du vill: Kopiera länken till referensrapporten och klistra in i kandidatens kommentarsfält i Workbuster. 

Att tänka på:

-  Alla projekt skapas från Workbuster när den första kandidaten skickas till referenstagning. Du kan avsluta processerna i dina aktiva Refapp-skapade projekt och sedan kan ni arkivera de projekten. 

-  När projektet skapas kommer bara huvudansvarig i Workbuster läggas in som medlem så övriga projektmedlemmar behöver adderas. 

-  Spara nuvarande frågor i projekten som mallar för att sedan kunna välja dessa mallar för de nya projekten.  

-  Alla kandidater läggs in via Workbuster. Därmed går det ej att lägga in kandidater i ett Workbuster-projekt från Refapp. 

-  Det går i dagsläget inte att dela referensrapporten direkt till Workbuster. Kopiera rapportlänken i Refapp och lägg in den som kommentarer på kandidaten i Workbuster.