Hur skickar jag en påminnelse till kandidaten att mata in sina referenser?

I Refapp är standardinställning för dig som användare att du skickar ut automatiskt påminnelser till kandidaten, vill du skicka ytterligare påminnelser eller styra påminnelserna manuellt kan du läsa mer om det här.

Har du valt att kandidaten själv ska fylla i sina referenser i Refapp är standardinställningen att det ska gå ut en automatisk påminnelse att fylla i sin referens om denne inte har gjort det efter valt tidsintervall. Men du kan även välja att skicka påminnelser manuellt vid behov av ytterligare påminnelser. 

Skicka manuella påminnelser till kandidat

Du kan skicka ut en påminnelse till en kandidat (innan det att sista datum för inmatning passerats) via kandidatvyn i Refapp. Navigera till den kandidat du vill skicka en påminnelse till. Klicka på ikonen för referensbegäran och därefter på Skicka påminnelse, gör övriga inställningar och klicka därefter på Skicka