Hur fyller jag i frågeformuläret själv?

Vid referenstagning med Refapp kan behovet finnas av att fylla i frågeformuläret själv eller komplettera ett redan ifyllt frågeformulär.

Främsta anledning att svara själv är när man har ett telefonmöte med en referens och vill använda sig av samma frågeformulär som resterande referenser fyller i. Detta gör du genom att klicka på knappen Svara själv, som blir tillgänglig när referensen blir inlagd i Refapp. 

Skärmavbild 2023-02-17 kl. 12.46.30

När du fyllt i formuläret och sparat markeras referensen som klar och svaren blir tillgängliga i referensrapporten. I rapporten kommer det nu stå att det var du som antecknade svaren.

Komplettera svaren i referenstagningen

Ifall du skulle ha behovet att lägga till något i ett ifyllt formulär eller komplettera information är detta också möjligt. Då klickar du på knappen Mer och väljer Komplettera svar.