Hur fungerar integrationen mellan Refapp och ReachMee?

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att använda Refapp via ReachMee.

Aktivera digital referenstagning

För att aktivera digital referenstagning går du in under Beskrivning och vidare till Referenscheck. Där aktiverar du Refapp genom att bocka i checkrutan bredvid Refapp. 

Därefter går du vidare och ställer in inställningar för hur referenstagningen ska gå till för det här specifika rekryteringsprojektet. 

De inställningarna som görs är: 

Hur vi ska kommunicera med kandidater för att begära in referenser? Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?

Hur många referenser vill vi begära in? 

När en kandidat angett sina referenser, hur ska vi kommunicera med referenserna? Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?

I nästa steg väljer vi vilka frågor vi ska utgå ifrån under referenstagningen genom att välja språk, och frågemall under respektive språkalternativ. OBS! Det går att välja frågemallar på flera språk, men notera att du kommer att få svar på samma språk som du skickar ut förfrågan på. 

Nästa steg är att välja om Relationsverifiering ska vara påslagen. Kandidat får då först ange vilken relation denne har till sin referens i samband med att vi lämnar in dennes uppgifter. 

Har vi flera underkonton i vår organisation väljer vi även vilket underkonto vi vill skicka ut referenstagningen via. 

Skärmavbild 2022-10-14 kl. 10.01.49

Slutligen väljer vi om Tjänstens titel ska vara synlig eller dold. OBS! Notera att det är samma titel som projektet har i ReachMee som är Tjänstens titel. Om tjänstens titel inte är dold kommer den att vara synlig för kandidater och referenser. 

Gör vi en rekrytering i uppdrag av kund kan vi välja att det är en Extern rekrytering och ange kundens namn samt bestämma om kundens namns ska vara synlig eller inte. 

När vi är klara med samtliga inställningar väljer vi att Spara ändringar. 

OBS! Notera att om du går tillbaka och uppdaterar i inställningarna så kommer det ändras till nästkommande kandidat du skickar till referenstagning. Det går att göra uppdateringar i processen för digital referenstagning. 

 

När vi ska skicka en kandidat till referenstagning utgår vi från Kandidater och Kandidatförteckning i ReachMee. Vi markerar kandidaten vi vill göra en referenstagning på och via knappen “Åtgärder” väljer vi alternativet “Administrera referenscheckar”. 

Vi kommer då till en vy där vi får välja vilka Referenscheckar vi vill använda för denna/dessa kandidater. Vi markerar då Refapp och väljer alternativet Skicka. Är överföringen framgångsrik får vi en grön statusmarkör i ReachMee med information om Klar, din/Dina referenschecks har skickats till (antal) kandidater. 

Går vi tillbaka till kandidatvyn ser vi då att det finns en status för Refapp där status har uppdaterats till Pågående. 

Går vi in på kandidatkortet och ställer oss i fliken Referenscheck ser vi status för Referenstagningen på Refapp. I rullgardinslistan under Digital referenstagning kan vi välja om vi vill gå in på kandidatens profil i Refapp. Genom att välja alternativet Länk till kandidat i Refapp

Har vi valt att inte göra några automatiska utskick när vi aktiverade digital referenstagning behöver vi gå in via länken för att skicka ut mail från Refapp. 

Har vi däremot valt att skicka ut kommunikation till kandidater per automatik så skickas det direkt ut ett mail/och-eller sms till kandidaten och vi behöver inte gå in i Refapp. 

Färdig referenstagning 

När referenstagningen är klarmarkerad i Refapp uppdateras även status i ReachMee till Fullständig i kandidatlistan. 

Går vi in på kandidatens profil ser vi även att status meddelandet har uppdaterats till Completed.

Vi kan nu via rullgardinslistan under Referenschecksrapporter välja att öppna upp en direktlänk till Refapps Referensrapport. Alternativt öppna upp referensrapporten i Refapp. 

Referensrapporten är tillgänglig via länk i 30 dagar och går även att dela med extern part, direkt med kund eller andra kollegor som är viktiga att de är med i referensprocessen. Vill vi få tillgång till Referensrapporten efter de första 30 dagarna går vi in via alternativet Länk till kandidat i Refapp och hämtar rapporten från Refapp.