Hur använder jag Refapp genom Greenhouse?

För en komplett guide om hur din du använder integrationen mellan Greenhouse och Refapp fungerar hänvisar vi till vårt engelska hjälpcenter.

How do I use the Greenhouse integration?