Vill du beskriva tjänsten som kandidaten är aktuell för i samband med referenstagningen via Refapp?

Ett tips för att få till en kort beskrivning av vilken tjänst kandidaten är aktuell för i referenstagningen är att lägga till en fråga inledningsvis i frågeformuläret som du skickar iväg till referenserna.

När du skapat ditt projekt i Refapp och valt vilket frågeformulär du vill ha som grund för din referenstagning väljer du därefter alternativet att “Redigera frågor” för att lägga till en anpassad fråga som beskriver tjänsten. 


I redigerarläget kan du lägga till en anpassad fråga i Refapp där du kort beskriver tjänsten för referensen. Välj alternativet “Skapa ny fråga” för att lägga till en ny fråga i kontot.


Notera att du behöver ha en behörighet med Standardrättigheter eller högre för att kunna skapa en anpassad fråga i Refapp. 


Se exempel på hur du kan skapa din anpassade fråga. Välj gärna “Flerval” som typ av fråga för att referensen inte ska behöva ange ett svar till denna frågan. Klicka sedan på Spara för att spara din fråga. 

Frågan kommer automatiskt hamna längst ned i listan av frågor. Använd Drag-and-Drop funktionen i Refapp för att placera frågan högst upp i listan av frågor. 

Om du vill se hur ditt frågeformulär kommer att se ut kan du nu välja alternativet “Förhandsgranska” för att öppna upp en preview av formuläret innan du sparar. 


Välj sedan alternativet Spara för att spara enbart till det projektet som du redigerar. Notera att detta inte påverkar grundmallen, utan endast det projekt du redigerar. 

Vill du veta mer om hur du anpassar frågeformulären i Refapp? Läs mer i avsnittet om frågeformulär.