Video: Hur fungerar integrationen mellan Refapp och We Select Talent Software?

Här kommer en kort video som beskriver hur integrationen mellan Refapp och We Select Talent Software fungerar.