Video: Hur använder jag integrationen mellan Refapp och Jobylon?

Här är en kort video som beskriver hur integrationen mellan Refapp och Jobylon fungerar.