Introduktion till Digital Onboarding

DO

Vår digitala onboardning ger dig alla verktyg för att starta upp och använda Refapp.

Onboardningen är uppdelad i 7 olika avsnitt 

Avsnitt 1: Registrera en användare och anpassa ditt konto

Avsnitt 2: Skapa en frågemall och anpassa dina frågor

Avsnitt 3: Skapa ett nytt projekt

Avsnitt 3.5: Starta referenstagning via ATS-system

Avsnitt 4: Starta en referenstagning

Avsnitt 5: Hur fungerar ett telefonsamtal?

Avsnitt 6: Läsa och dela referensrapporten

Avsnitt 7: Sammanfattning

För administratörer så finns även en utbyggnadsonboardning i fyra delar

För administratör: Företagsinställningar

För administratör: Hantera användare

För administratör: Företagsstatistik

För administratör: Projektmallar