Hur skapar jag ett projekt och genomför referenstagning?