Hur gör jag för att integrera till Intelliplan?

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att använda Refapp via Intelliplan.

  1. Kontakta supporten för att få hjälp att para ihop Refapp med Intelliplan, du kommer att behöva ange ett så kallat "tenant-id" som du först har fått från Intelliplan för att integrera. 
  2. När integrationen är upprättad är det ett par förberedelser som behövs färdigställas för att kunna använda Refapp i Intelliplan. 
    1. Inställningar i Refapp
    2. Inställningar i Intelliplan 

Inställningar i Refapp 

För att kunna använda Refapp via Intelliplan använder du Projektmallar i Refapp för att ange hur referenstagningen ska gå till. Använder din organisation inte projektmallar idag? 

Läs mer här hur du skapar projektmallar i Refapp. 

Inställningar i Intelliplan

Som administratör behöver du först sätta upp kopplingen mellan Refapp och Intelliplan.

1. Klicka på Inställningar (Kugghjulet i Intelliplan) och välj Rekrytering. 

2. Klicka på Steg i rekryteringsprocess och därefter på + tecknet för att lägga till ett nytt steg. 

3. Här sätter ni upp ett steg per typ av mall ni vill ha.

Förslagsvis att ni sätter upp två olika mallar, exempelvis en mall för automatisk referenstagning för tjänsteman/kollektivanställd och en manuell mall för tjänsteman/kollektivanställd (när ni vill arbeta inne i Refapp för att redigera frågor utifrån kravprofilen etc).

4. Fyll i Namn

5. Välj typ av processteg, Referenstagning i detta fallet och klicka på “Skapa”.’

6. Koppla därefter på integrationen genom att klicka på sv[Integration.Label]

7. Välj Refapp.

8. I fältet under sv[ExternalID], fyll i namnet på den Projektmall i Refapp som du vill synka processteget till. Här är det viktigt att du anger exakt den titel som Projektmallen har inne i Refapp för att synkningen ska fungerar.

9. Heter mallen Tjänsteman inne i Refapp är det även denna titel du fyller i fältet sv[ExternalID] i Intelliplan. Klicka på Spara.