Hvordan oppretter jeg nye spørreskjema?

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du går frem for å skape nye spørreskjemaer og hvilke valg du har i forhold til utforming av spørsmål.

Det er kun brukere med tilgang som administrator, administrator for underkonto og utvidede rettigheter som kan redigere og skape spørreskjemaer. 

For å få tilgang til spørreskjemaene og redigere/skape nye; klikk på menyen øverst til høyre og velg Spørresekjema. 

Klikk på Lag nytt eller Lag fra og velg språk, samt den malen du vil ta utgangspunkt i.

Til venstre ser du spørsmålene som allerede eksisterer i spørreskjemaet. Du kan endre rekkefølgen ved å dra spørsmålet oppover/nedover. Du kan også slette ved å trykke på symbolet for søppelbøtte, eller redigere ved å trykke på symbolet for redigering.

Til høyre har du spørsmål som allerede er skapt av Refapp, deg selv eller en kollega. Disse spørsmålene kan dras inn i spørreskjemaet. 

For å skape nye spørsmål trykker du på Lag nytt spørsmål. Du har valget mellom Fritekstspørsmål: 

Flervalg med mulighet for å velge et svaralternativ: 

Flervalg med mulighet for å huke av på flere svaralternativer: 

og skalaspørsmål: 


Hvis du skriver @Kandidaten, vil verktøyet automatisk sette inn kandidatens fornavn når du bruker skjemaet i et prosjekt. Du kan også klikke på Sett inn kandidatens navn. Husk å bruke den grammatisk korrekte formen basert på hvordan spørsmålet formuleres.

Det er også mulig å legge til en beskrivende tekst. 

Når spørreskjemaet er ferdig lagrer du og gir malen et navn. Spørreskjemaet vil lagres som et privat spørreskjema. Dersom du skaper et spørreskjema som skal benyttes av hele organisasjonen er det derfor viktig å dele spørreskjemaet.