Hva skjer om jeg fjerner en bruker fra Refapp?

Hvis en av kollegaene dine har sluttet eller ikke lengre skal ha tilgang til Refapp, kan en administrator eller administrator for underkonto fjerne brukeren.

For å fjerne en bruker går du til brukere via hovedmenyen. 

Her får du tilgang til en liste over alle brukere som har tilgang til bedriftens konto i Refapp. Finn brukeren du vil fjerne, og klikk på papirkurven helt til høyre for navnet. 

Hva skjer når en bruker fjernes?

Hvis du sletter en bruker vil vedkommende miste tilgangen til Refapp, og personopplysningene knyttet til denne brukeren vil forsvinne.  Prosjektene og referansesjekkene som denne brukeren har tatt vil imidlertid forbli tilgjengelig i Refapp til de automatisk slettes basert på Refapp-innstillingene. 

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan det ser ut i prosjektlisten når en bruker er fjernet.