Hvordan kan jeg strukturere spørreskjemaer og prosjektmaler basert på ulike rekrutteringsteam.

Hvis organisasjonen din er delt opp i team med ulike ansvarsområder og du ønsker å fordele tilgangene på spørreskjemaer og prosjektmaler, kan du benytte underkontoer i Refapp.

Brukere i Refapp med tilgang som administrator kan skape underkontoer og sette tilhørighet for brukerne. 

Hvordan skape underkontoer

Her kan du lese hvordan du skaper underkonto i Refapp

Hvordan koble spørreskjemaer til ulike underkontoer 

Her kan du lese hvordan du kobler et spørreskjema til en underkonto

Hvordan koble prosjektmaler til ulike underkontoer 🤔

Her kan du lese hvordan du kobler en prosjektmal til en underkonto