Video: Hur skapar man ett nytt projekt?

Guide över hur man skapar ett nytt projekt, redigerar frågeformuläret i projektet och ställer in kommunikationen till kandidat och referens.