Video: Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Workbuster?

Här kommer en kort video som beskriver hur integrationen mellan Refapp och Workbuster fungerar.