Video: Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Millnet?

Här kommer en kort video som beskriver hur du använder Refapp genom Millnet.