Kan jag använda event enginge för automatisk referenstagning i ReachMee?

Med hjälp av händelsemotorn / event engine i ReachMee är det möjligt att skicka automatiskt skicka kandidater till digital referenstagning via Refapp.

Tips för uppsättning: 

I Händelsemotorn/Event Engine kan du låta ReachMee reagera på “När en kandidat flyttas till en process mapp” i det här fallet “Referenstagning”. 

Villkoret som ska hända när en kandidat flyttas till Referenstagning är att vi ska skicka referenstagning. 

Vi Åtgärder i regeluppsättningen, steg 3 på bilderna nedan, väljer du vad som ska hända i regeln. I det här exemplet “Skicka inbjudan för referenstagning” via Refapp. 

Detta kräver att du har satt upp regler för referenstagning, detta kan du antingen göra via en mall för Händelsemotorn eller direkt i projektet under Bakgrund och “Referencheck”. 

ReachMee kan även agera automatiskt när en referenstagning är klar och exempelvis flytta kandidaten vidare i processen, alternativt kommunicera med rekryterande chef om rekryterande chef inte ansvarar för referenstagningen själv så att denne får information om att referensrapporten är tillgänglig.

Händelsen ska då inledas med När detta händer: “Referencheck slutfördes” och Refapp väljs som referenstagning.