Hur skapar jag ett nytt projekt i Refapp?

Steg för steg i hur du skapar ett nytt projekt i Refapp.

 

1. Skapa nytt projekt

På startsidan i Refapp, klicka på Skapa nytt projekt.

2. Titel och avsändare

Välj vilken typ av projekt du vill skapa och därefter hamnar du i Projektinställningsvyn. Fyll i tjänstens titel och eventuellt kundens namn.


Du kan sedan anpassa kommunikationen till kandidater och referenser genom att välja om du vill dölja kundens namn och/eller tjänstens titel. Om ert företag använder flera varumärken väljer vilket som ska användas i projektet i förhandsvisningen till höger. 

3. Välj frågeformulär

I sektionen Frågeformulär väljer du vilket/vilka frågeformulär du vill använda i projektet. Genom att klicka på +Lägg till så kan du lägga till fler formulär, på olika språk. Genom att klicka på Förhandsgranska får du upp frågorna i det valda frågeformuläret. Genom att klicka på Redigera kan du göra ändringar i det valda frågeformuläret, dessa förändringar kommer enbart att gälla för det specifika projektet och inte påverka grundmallen. 

4. Kandidatkommunikation

I sektionen Kommunikation med kandidater anger du på vilket sätt du helst vill kommunicera med kandidater, antingen via mail, sms eller både och. Du kan även här ange förvalsinställningar som ska gälla när du begär in referenser från kandidaten, exempelvis att du vill begära in 3 referenser och att kandidaten ska ha 3 dagar på sig att skicka in dessa. 


I textrutan Kompletterande information till kandidater i projektet kan du ange en egen text som adderas till det utskick som görs till kandidater när du begär in referensuppgifterna. Fyller du i text här kommer även denna vara förifylld för alla kandidater i projektet (men det går bra att sedan vid respektive kandidat manuellt ändra denna vid behov). 

Refapp automatik aktiverar du om du vill att Refapp automatiskt ska begära in referensuppgifterna så snart en kandidat lagts till i projektet. 

5. Referenskommunikation

I sektionen Kommunikation med referenser anger du på vilket sätt du helst vill kommunicera med referenserna i projektet, via mail, sms eller både och. 

I textrutan Kompletterande information till referenser i projektet fyller du i ytterligare information om du önskar. Texter kommer vara förifylld för alla referenser i projektet. 

Refapp automatik aktiverar du om du vill att Refapp automatiskt skickar ut referenstagning så fort en referens läggs till i projektet. 

6. Säkerhet och integritet

I sektionen Säkerhet och Integritet anger du vilken/vilka former av verifiering som referensen ska kunna välja mellan i referenstagningen. 


I sektionen Interna anteckningar kan du fylla i intern information för din egen, eller kollegors, skull. Informationen kommer inte synas för kandidater eller referenser.


7. Lägg till kandidat och Referens

Om du valt att aktivera Refapp Automatik för att  automatiskt skicka ut begäran till kandidaten att ange sina referenser kommer du därefter när du klickar på Lägg till kandidat att behöva ange mobilnummer eller mailadress till kandidaten för att Refapp ska kunna skicka ut en automatisk begäran när du klickar på Lägg till. Vill du inte skicka ut en automatisk begäran just då klickar du istället på Lägg till utan automatik.

Om du valt att aktivera Refapp Automatik för att automatiskt skicka ut referenstagning när en referens läggs till i projektet kommer du därefter när du klickar på Lägg till referens att behöva ange mobilnummer eller mailadress till referensen för att Refapp ska kunna skicka ut frågeformuläret automatiskt när du klickar på Lägg till. Vill du inte skicka ut referenstagningen automatiskt just då klickar du istället på Lägg till utan automatik.