Hur kan jag använda mitt kompetensramverk i Refapp?

Refapp samarbetar med flera av de olika testleverantörer där vi tillsammans har tagit fram ett batteri av referensfrågor som bygger på deras kompetensramverk, till våra samarbeten hör bland annat: 

  • Alva Labs
  • Aon
  • Assessio / Ascend
  • Home of Recruitment
  • Malin Lindelöw
  • Masters
  • SHL

För att lägga in frågebatterierna kan ni antingen göra det manuellt genom att lägga till nya frågor i era frågeformulär, vill ni däremot utgå från de frågebatteri som vi har tagit fram tillsammans med leverantören kontakta supporten eller din Customer Success Manager för hjälp med import.