Hur fungerar integrationen mellan Refapp och We Select Talent Software?

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att använda Refapp via We Select Talent Software.

Lägg till Refapp som ett steg i rekryteringsprocessen

Steget kan antingen läggas upp i samband med att du skapar en ny tjänst eller läggas in i en befintlig tjänst. Gå till tjänster och välj Steg 2. Processteg och klicka sedan på + Lägg till steg.

Skärmavbild 2022-08-25 kl. 10.04.03Fyll i namn och eventuell instruktion. Rekommendation på namn är Refapp Referenstagning. Klicka sedan på fliken Test/Event och välj Refapp som ett Event. Därefter kan du konfigurera inställningarna för din referenstagning.

Skärmavbild 2023-02-09 kl. 15.44.06

Valen du har här är:

  • Vilka frågor vi ska utgå ifrån under referenstagningen genom att välja ett frågeformulär.
  • Hur vi ska kommunicera med kandidater för att begära in referenser. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?
  • Hur många referenser vi vill begära in.
  • När en kandidat angett sina referenser, hur vi ska kommunicera med referenserna. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?

Skicka en kandidat för digital referenstagning

Gå in i din tjänst och välj kandidaten du vill ta referenser på. Välj sedan processteget du satte upp i tjänstinställningarna i dropdown-menyn.

Skärmavbild 2022-08-25 kl. 13.42.39

Det skapas då upp ett projekt inuti Refapp och kandidaten skickas till projektet. Har du automationen påslagen, har det nu skickats ut mail och/eller SMS till kandidaten för att begära in dess referenser. Klickar du på rutan Referenser kan du nu följa status på referenstagningen i We Select Talent Software. Där har du även en länk till kandidaten i Refapp. 

Skärmavbild 2023-02-09 kl. 16.13.55

När alla referenser har svarat uppdateras status till Completed i statusrutan i We Select Talent Software och du har en direkt länk till den färdiga referensrapporten. 

Skärmavbild 2022-08-25 kl. 14.46.10