Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Varbi?

Här kommer en beskrivning över hur du använder Refapp via Varbi.

1. Börja med att aktivera Refapp för din annons under fliken Aktivera referenstagning via Refapp i annonsinställningarna.

2. Tryck på Konfiguration. Det kommer då upp en ruta för inställningarna för din referenstagning i Refapp. Vilka val du har här beror lite på vilka inställningar och frågemallar du skapat upp i Refapp. Här kan du bland annat välja:


  • Hur vi ska kommunicera med kandidater för att begära in referenser. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?
  • Hur många referenser vi vill begära in.
  • När en kandidat angett sina referenser, hur vi ska kommunicera med referenserna. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?
  • Vilka frågor vi ska utgå ifrån under referenstagningen genom att välja språk, och frågemall under respektive språkalternativ.

3. För att starta en referenstagning, markerar du kandidaten och klickar på Intervju-/referensfrågor och sedan Digital referenstagning. Det kommer då upp en ruta där du får verifiera utskicket genom att klicka på Skicka. Ett projekt kommer då automatisk skapas upp i Refapp och kandidaten dyker upp i projektet. Har ni automationen påslagen så skickas då mail och/eller sms automatiskt ut till kandidaterna för att be dem skicka in sina referenser.

4. Under kolumnen Status ser ni hur referenstagningen fortlöper i Refapp. Du kan även klicka på siffrorna under kolumnen Referenstagning för att få en mer detaljerad information kring referenstagningen. Där finns även direkt länk till kandidaten inuti Refapp. 

5. När alla referenser är markerade som klara uppdateras statusen i Varbi till Referenser tagna och du har i den detaljerade vyn tillgång till den färdiga referensrapporten.