Hur fungerar integrationen mellan Refapp och Millnet?

Här kan du ta del om hur du kan använda Refapp via Millnet.

1. Börja i ditt uppdrag i Millnet. Markera den eller de kandidater du vill ta in referenser för och klicka på Refapp i menyn.

 

För att kunna begära in referenser för en kandidat krävs att kandidaten ingår i ett uppdrag i Millnet Rekrytering. Vill du ta referenser på någon som har gjort en spontanansökan är förslaget att skapa ett uppdrag, “Referenstagning” och lägga till hen i det.

 

2. Du kommer då få upp val för att konfigurera inställningarna för din referenstagning i Refapp. Vilka val du har här beror lite på vilka inställningar och frågemallar du skapat upp i Refapp. Här kan du bland annat välja:

  • Vilket underkonto vi vill använda
  • Vilka frågor vi ska utgå ifrån under referenstagningen genom att välja språk, och frågemall under respektive språkalternativ.
  • Hur vi ska kommunicera med kandidater för att begära in referenser. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?
  • Hur många referenser vi vill begära in.
  • När en kandidat angett sina referenser, hur vi ska kommunicera med referenserna. Ska utskick skickas via mail, sms eller både mail och sms eller ska det inte skickas ut någon kommunikation automatiskt?

3. Gör de val som behövs och klicka sedan på Begär in referenser för att lägga till kandidaterna. Har du automationen påslagen skickas då mail och/eller sms automatiskt ut till kandidaterna för att be dem skicka in sina referenser.

4. Kandidat/-erna som ingår i en referenstagning markeras med en ljus Refapp-ikon i Millnet. Håller du muspekaren över ikonen visas antalet referenser som begärts in och hur många av dem som svarat. Går du in på en kandidat som ingår i en referenstagning hittar du länkar till projektet i Refapp. Under pågående referenstagning är Länk till kandidat i Refapp synlig.

5.  Sedan sker resten av processen automatiskt. När alla referenser är markerade som klara får ikonen i Millnet en starkare färg och du får även tillgång till den färdiga referensrapporten.