Hvorfor kan jeg ikke legge til en kandidat?

Hvis du har opprettet et prosjekt direkte fra ATS-systemet ditt, er det ikke mulig å legge til en kandidat direkte i Refapp.

Når du har opprettet et prosjekt via integrasjonen til ATS-systemet ditt, må alle kandidatene du vil sjekke referanser for, også legges til via integrasjonen. 

Du ser om et prosjekt er skapt via integrasjonen, under Interne notater i prosjektet. 

Det vil da stå created from (ditt system), og knappen for å legge til kandidater vil ikke være aktiv.