Hvordan konfigurerer jeg Refapp for Single Sign-on?

Hvis du vil ha en fullstendig veiledning om hvordan organisasjonen din konfigurerer Single Sign-On i Refapp, kan du se vårt engelske hjelpesenter.

SSO-guide -->