Hvordan kan jeg se og sammenligne flere referanserapporter side om side

Hvis din bedrift ønsker å sammenligne kandidatene i sluttfasen av rekrutteringsprosessen, kan dere nå se rapportene side om side.

Hvordan aktivere funksjonen

Ønsker du å aktivere funksjonen kan en administrator kontakte Refapp, enten via deres Customer Success Manager eller Refapp support . 

Stegvis guide til å se rapportene side om side 

1. Start med å åpne prosjektet der du ønsker å sammenligne kandidatene (husk at du kanskje må laste inn siden på nytt for å se funksjonen i eksisterende prosjekt).

2. Ordne kandidatene i en liste ved å klikke på ikonet for listevisning (se pilen på bildet).

3. Velg kandidatene du ønsker å sammenligne rapportene til. OBS! Du kan se maks 4 referanserapporter samtidig. 

4. Når du har valgt kandidatene trykker du på nedtrekksmenyen (antall) markerte og deretter på Sammenlign rapporter side om side. 

Du kan nå se referanserapportene til valgte kandidater, side om side.