Vil du beskrive stillingen som kandidaten er aktuell for, i forbindelse med referansesjekken via Refapp?

Et tips for å få med en kort beskrivelse i referansesjekken av hvilken stilling kandidaten er aktuell for, er å legge til et spørsmål i starten av spørreskjemaet som du skal sende til referansene.

Når du har opprettet prosjektet i Refapp og valgt hvilket spørreskjema du vil bruke som grunnlag i referansesjekken, velger du deretter alternativet «Rediger spørsmål» for å legge til et tilpasset spørsmål som beskriver stillingen. 

I redigeringsmodus kan du legge til et tilpasset spørsmål i Refapp der du kort beskriver stillingen for referansen. Velg alternativet «Opprett nytt spørsmål» for å legge til et nytt spørsmål i kontoen.

Merk at du må ha standard tilgang eller høyere for å kunne opprette et tilpasset spørsmål i Refapp. 

Se dette eksempelet på hvordan du kan opprette et tilpasset spørsmål. Velg gjerne «Flervalg» som spørsmålstype slik at referansen ikke blir nødt til å svare på dette spørsmålet. Klikk deretter på Lagre for å lagre spørsmålet. 

Spørsmålet kommer automatisk til å havne nederst i spørsmålslisten. Bruk dra-og-slipp-funksjonen i Refapp for å plassere spørsmålet øverst i listen. 

Hvis du vil se hvordan spørreskjemaet kommer til å se ut, kan du velge alternativet «Forhåndsvisning» for å åpne en forhåndsvisning før du lagrer. 

 

 

Trykk deretter på «Lagre» for å lagre kun i det prosjektet som du redigerer. Merk at dette ikke endrer grunnmalen, bare det prosjektet du redigerer.