Hvordan legger jeg til kandidater og referanser i prosjektet mitt i Refapp?

Klikk på Legg til kandidat. Fyll inn kandidatens navn, e-postadresse og språk.

Klikk på Legg til uten automatisering dersom du vil legge til referansene manuelt, og klikk deretter på kandidatkortet for å legge til referanser. Dersom du ønsker at forespørselen om referanser skal sendes ut automatisk trykker du på Legg til. 

Ønsker du å be kandidaten oppgi sine referanser etter at du har lagt inn kandidat uten automatisering, trykker du på Be om referanser.

Dersom du ønsker å legge til referanser manuelt klikk på Legg til referanse, og fyll inn referansens navn, kontaktopplysninger og språk. 

Ved å trykke på Legg til går det automatisk ut en mail, SMS eller mail og SMS til referansen. Ved å trykke på Legg til uten automatisering kan du manuelt sende ut epost, SMS eller sende forslag til tid for en telefonsamtale.